Temat: Praca przymusowa Polaków w Niemczech podczas II wojny światowej

Hasło programowe: II wojna światowa

Cele lekcji – uczeń:

 • wyjaśni pojęcie pracy przymusowej,
 • wymieni sposoby rekrutowania Polaków na roboty w Rzeszy,
 • wskaże miejsca zatrudnienia Polaków,
 • wymieni zakres praw i obowiązków robotników
 • omówi podstawowe warunki życia i pracy polskich robotników,
 • wyjaśni związek pomiędzy konfliktem o charakterze wojennym a pozyskiwaniem siły roboczej.

Metody: asymilacji wiedzy, samodzielnego uczenia się, praktyczne.

Środki dydaktyczne:

 • Prezentacja Power Point
 • Mapa ziem Polski w latach 1939-1945
 • Album wystawy poświęconej pracy przymusowej przygotowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie pt. Zachować pamięć. Praca niewolnicza i przymusowa obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy 1939-1945, dostępny w wersji elektronicznej http://www.fpnp.pl/Zachowa%C4%87-Pami%C4%99%C4%87.html
 • Ulotka propagandowa zachęcająca Polaków do wyjazdów na
  roboty do Niemiec
 • Wybór fotografii z prywatnych zbiorów byłych robotników przymusowych

Strategie lekcji: asocjacyjna – A, operacyjna – O, problemowa – P.

Typ lekcji: lekcja jest poświęcona opanowaniu nowego materiału.

Tok lekcji:

Bibliografia i materiały źródłowe:

 • Berlin. Wspomnienia Polaków z robót przymusowych w stolicy III Rzeszy w latach 1939-1945, Warszawa 2012.
 • Giese Arno, Niewolnicy III Rzeszy z literą P. Polacy na robotach przymusowych w latach 1939-1945, Konin 2018.
 • Kwieciński Wojciech, Polscy robotnicy przymusowi w regionie bielefeldzkim podczas drugiej wojny światowej (1939-1945), Rzeszów 2014.
 • Łuczak Czesław, Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy i na okupowanych przez nią terytoriach innych państw (1939-1945), Poznań 2001.
 • Materiały edukacyjne Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Pod okupacją niemiecką. Warszawa 2014, s. 50-68
  (http://www.fpnp.pl/edukacja/pakiet_edukacyjny/teczka_pl.pdf).
 • Naznaczeni. Mieszkańcy wsi polskiej na robotach przymusowych w III Rzeszy, Warszawa 2008.
 • Ostpreussen. Wspomnienia Polaków wywiezionych na roboty przymusowe do Prus Wschodnich w latach 1939-1945, Warszawa 2010.
 • Szurgacz Herbert, Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945. Studium prawnopolityczne, Wrocław 1971.
 • Woniak Katarzyna, Przymusowe saksy, w: Mówią Wieki, nr 7/2019, s. 53-56.

Opr. Katarzyna Woniak

Czytaj on-line w nowym oknie / Read on-line in new window

Pliki pdf do pobrania / Download pdf